Kvalitét före kvantitet

Om Lindfors Sweden

Vi på Lindfors Sweden vill se en rekryteringsprocess där alla parter är nöjda. Det kan tyckas som en självklarhet, men bygger enligt vår erfarenhet på att man då arbetar med ett noga urval av väl valda kandidater som valts ut genom en personlig bedömning och att man följer en beprövad plan inom en given och garanterad tidsram. Formella meriter och CVn är bara en del i processen och kan bara visa upp vissa delar av en persons verkliga kompetens och lämplighet. Vi tittar därför noga igenom vad det är en sökande verkligen kan så att vi kan säkerställa den formella kompetensen du söker efter. Vi lägger därför stor vikt vid det faktiska första mötet med en kandidat där våra kunniga IT-rekryterare bedömer de faktiska tekniska kunskaperna. Detta möte tjänar även till för att vi ska kunna göra en bedömning om personen i fråga. Hur den är, vilka drömmar den har så att det alltid matchar det ett företag söker.

Inget företag eller sökande har glädje av en urvalsprocess där man måste gå igenom massor av ansökningar med personer vars faktiska lämplighet för en position inte stämmer överens med verkligheten. Det är alltså en mycket kostnadseffektiv metod att överlåta detta första och viktiga steg åt en rekryterare som förstår hela denna process och vad som efterfrågas från företaget.

För att säkerställa att detta blir verklighet så arbetar vi på Lindfors Sweden med principen att göra saker noggrant från början och med så få kandidater som möjligt. Alla noga utvalda från den första intervjun. Helt enkelt kvalitét före kvantitet genom hela processen. På så sätt kan vi även garantera att vi har tid att kontinuerligt följa med på hela resan och även följa upp resultatet efteråt.

Albert Lindfors | VD & Grundare

Albert Lindfors

Några ord från VD.

Vi är ett litet företag med gedigen erfarenhet av branschen. Jag, Albert Lindfors som är VD och huvudsaklig rekryteringsspecialist har varit verksam inom IT-rekrytering under många år. Jag lärde mig redan under mina collegeår i USA hur viktigt det är att bygga nära och personliga relationer med människor man vill samarbeta med, både på och utanför idrottsplanen. Min bakgrund inom lagidrott har också gjort mig tävlingsinriktad och målmedveten och jag vill helt enkelt alltid att jag själv och mina lagkamrater skall lyckas med det som vi tar oss an. Det gör också att jag vet hur viktigt det är att man analyserar allt före, under och efter hela processen och framförallt hur viktigt det är att man börjar med rätt person på rätt plats redan från början. Därför värdesätter jag det inledande och personliga mötet med en potentiell kandidat så mycket. Det är där det avgörs.