Vår integritetspolicy hos Lindfors Sweden

Lindfors Sweden är ett externt företag som är specialister på personlig rekrytering av skickliga medarbetare till tjänster inom IT och där de digitala affärerna har sitt fokus. När du söker ett arbete hos oss matchas ansökan mot tjänster som är utannonserade och i samband med detta kommer du att behöva uppge vissa uppgifter om dig som person. Personuppgifterna kommer därefter sparas internt. Vår integritetspolicy ger dig en förklaring på hur vi kommer att nyttja all personlig information vi får från dig i samband när du besöker och använder våra tjänster på vår webbsida.

Vilken typ av information samlar Lindfors Sweden om dig?

I samband när du skickar in en ansökan om en tjänst till Lindfors Sweden lagras all information i vårt interna system för rekrytering. Vi kommer likaså inhämta ytterligare information från ett flertal arbetsmarknadsrelaterade plattformar, som till exempel Uptrail, Github, Linkedin och Monster. De anteckningar som görs i samband med intervjuer hos Lindfors Sweden eller våra kunder, samt intyg, uppgifter som fås per telefon eller liknande, hamnar i vårt rekryteringssystem som ett komplement till dina personuppgifter.

Hur använder Lindfors Sweden all information om våra arbetssökande?

All information om dig som söker tjänster via Lindfors Sweden sparas i vårt system för rekrytering för att underhålla och bibehålla personuppgifter till våra rekryteringsuppdrag. Informationen kommer endast delges åt kund gällande aktuella tjänster, vilket i detta sammanhang betraktas delgivande av information till en tredje part. Vilket i grunden innebär en intresseavvägning, samt för att vi ska upprätthålla det avtal gällande laglig grund för Lindfors Swedens hantering av de personuppgifter som samlas in enligt GDPR.

För rekryteringar i framtiden

I samband med att du skickar in en ansökan till någon av våra tjänster, ger du samtidigt ett aktivt samtycke och ett godkännande att din arbetssökandeprofil kommer ingå i matchande uppdrag som Lindfors Sweden får i framtiden. Informationen blir tillgängligt i Lindfors interna system för rekrytering så att våra rekryteringsmedarbetare kommer åt uppgifterna och dessa ges möjligheten att kontakta dig angående lediga tjänster hos Lindfors Sweden. Självklart går det att avsäga dig denna möjlighet, var då så vänlig och kontakta oss snarast.

Korrigering och tillgång till dina personuppgifter

Lindfors Sweden vill vara säkra på att all den informations som vi har angående dig är uppdaterad och korrekt i vårt rekryteringssystem. Vänligen kontakta oss för att korrigera personuppgifter och annan information om den är inkorrekt eller har ändrats. Det går likaså att få all information angående dig raderat. Du har hela tiden rätten att avstå från ditt godkännande att vi använder informationen angående dig och du kan alltid begära att få en kopia på all den information som rör dig.

Gällande andra webbsidor

Lindfors Swedens integritetspolicy gällande hantering av information och personuppgifter som vi ställer till förfogande, gäller endast för vår företagsverksamhet och hemsida. Besöker du andra webbsidor som länkas från Lindfors webbsida, bör du besöka deras webbsida, samt läsa det företags integritetspolicy och hur de hanterar personuppgifter.

Uppdatering av Lindfors Swedens integritetspolicy

Lindfors Sweden uppdaterar integritetspolicyn varje år och nuvarande version blev uppdaterad den 2020-05-20.
Vid kontakt:
Kontakt vid begäran om registerutdrag/ändra/radera uppgifter samt övriga frågor gällande personuppgiftshantering hos Lindfors Sweden.

E-post: gdpr@lindforssweden.se

Telefon: +46 70 830 79 75